[Tuyển hộ]: Mình đang cần tìm một bạn làm PR cho lĩnh vực giáo dục

[Tuyển hộ]: Mình đang cần tìm một bạn làm PR cho lĩnh vực giáo dục.
Yêu cầu cũng không khó lắm: viết tốt, attitude tốt, multitasker được thì càng tốt. Làm việc tại Hoà Lạc.
CV xin gửi về NgaNTT2@fpt.edu.vn
Các bạn hãy giới thiệu người cho mình hoặc tự ứng tuyển nhé. Và share hộ post này nữa ạ <3 hjuhju.
<3 <3 <3 Gia đình xin vô cùng cảm ơn <3 <3 <3

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *