DỊCH THƠ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM KHUÊ TÌNH Ngâm lạc Tây phong trận trận xuy Thâm khuê nhi nữ độc miên thì Hốt văn hàn khí xâm liêm mạc Thuỷ giác nhân tình hữu biệt ly Khứ mộng bất từ sa tái viễn U hoài hoạt động cổ bề ti Vô đoan điểm trích giai tiền vũ Tự hữu u nhân ngữ dạ trì Dịch nghĩa NỖI LÒNG KHUÊ NỮ Tiếng ngâm buông xuống theo gió Tây thổi từng trận

DỊCH THƠ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM KHUÊ TÌNH Ngâm lạc Tây phong trận trận xuy, Thâm khuê nhi nữ độc miên thì. Hốt văn hàn khí xâm liêm mạc, Thuỷ giác nhân tình hữu biệt ly. Khứ mộng bất từ sa tái viễn, U hoài hoạt động cổ bề ti. Vô đoan điểm trích giai