TRONG MÀ ĐỤC, Ải trần gian tựa nước cuốn xoay vòng, Qua miền đục đến miền trong lấp lánh, Nhưng cuộc sống…

TRONG <-> MÀ <-> ĐỤC
Ải trần gian tựa nước cuốn xoay vòng
Qua miền đục đến miền trong lấp lánh
Nhưng cuộc sống được mấy ai tròn vạnh
Mà nẻo đời luôn khấp khểnh quanh co
Kẻ khôn ngoan thường dẻo miệng chiêu trò
Nhìn trong đấy…chẳng biết mô rằng đục
Người chân thật nào mấy khi hưởng phúc
Nói thẳng thừng, tuy ngỡ đục mà trong
Ải trần gian tựa nước cuốn xoay vòng
Âu là thế…đục với trong lẫn lộn.
_Lưu Ảnh_

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *