LỆ SẦU Tạ lỗi lầm xưa kiếm ở đâu Vì gieo lắm nỗi để ai sầu Vườn xuân lãng tử hờn giăng kín

LỆ SẦU
Tạ lỗi lầm xưa kiếm ở đâu?
Vì gieo lắm nỗi để ai sầu
Vườn xuân lãng tử hờn giăng kín
Ngõ trúc nhân tình tủi ngập sâu
Bóng rũ rượi vì luôn cực khổ
Hình tan nát bởi mãi cơ cầu
Giờ đây nghĩ đến buồn thân phận
Lệ đã chan dòng khóc bãi dâu.
Hữu Bình 17/10/2018 (1205)
GIỌT SẦU
Đô thành trở tiết bậu chừ đâu
Ảo não mình em hứng giọt sầu
Ứơc buổi chan tình say rượu đẫm
Mơ ngày trải nghĩa đượm hồn lâu
Lời yêu giũ bỏ thuyền sang bến
Chữ hẹn vùi quên gió thoảng cầu
Mộng vỡ canh tàn sương trắng phủ
Khơi từng kỉ niệm đắng vườn dâu.
Kieu Li.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *