Hello winter purple pink will fill up your blue mood

Hello winter, purple pink will fill up your blue mood! ? Finally, I have mostly finished 3 weeks with 3-4 hour sleeping per day! ?
Sắp hết chuỗi ngày te tua xấu xí như một con điên, ròng rã chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày suốt 3 tuần! Việc hậu ngày bi của các anh vẫn chưa xong, nhưng mình xinh xinh đẹp đẹp đã trở lại, ahihi!!! ? Chính ra mặc dư lày đi DGR bách hợp nhưng lại không đạp được ga. ?
#monsoon #theveryfirstday #winter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *