Bệnh quái quỷ gì thế này? Đau nhức triền miên suốt mấy ngày đêm rui ko ngớt

Bệnh quái quỷ gì thế này? Đau nhức triền miên suốt mấy ngày đêm rui ko ngớt. Thèm khát 1 giấc ngủ sâu. Ai có thể giúp tôi ko?Bệnh quái quỷ gì thế này? Đau nhức triền miên suốt mấy ngày đêm rui ko ngớt. Thèm khát 1 giấc ngủ sâu. Ai có thể giúp tôi ko?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *