YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG _ BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC PART 5

?? YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG _ BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC PART 5.
hôm qua vi mải lo việc mấy bé đuối nc nên bjo mình mới báo cáo dc,
Ngày thứ 5 trong chuỗi YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG _ MANG XUÂN ĐÊN BỆNH VIỆN đã hoàn thành, hôm nay mồng 6 tết 150 suất cơm cuối cùng trong chuỗi hoạt động này sẽ dc phát cho bệnh nhân,với lòng biết ơn sâu sắc mình xin dc gui lời cam ơn tới quy mtq,quy nhà hảo tâm,các tnv đã phối hợp để mình co thể hoàn thành dự định này.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *