VÔ ĐÊ 59 2018 Ta c cô t muôn phâ n như ng nhu c vinh

VÔ ĐỀ 59 . 2018
Tạc cốt muôn phần những nhục vinh
Đời kia mấy kẻ đặng tri tình
Tâm hào có sẵn lòng hay tịnh
Chí dũng luôn bồi dạ phải tinh
vạn cảnh trên đè chưa nỡ tính
Nghìn câu dưới lật chửa so kình
Công bằng luật quả ngày sau lĩnh
Bản ngã vô thường cứ lặng thinh
06 . 11 . 2018
Tuệ Tinh Trí Vũ

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *