VALENTINE 2019 Giao duyên nắng hớn hở Rạng rỡ hò hẹn mây Xuân e ấp thơ ngây Dâng đầy tràn khao khát Tình si gió bát ngát Dào dạt vuốt ve sương Rạo rực hồng tỏa hương Vấn vương ong tìm tới Đắm say bướm vời vợi Phơi phới đuổi tìm nhau Xuyến xao đào khoe màu Bên nhau ôm mai mận Trắng trong bưởi thờ thẫn Ngơ ngẩn hương đợi chờ Valentin Anh mơ Bất ngờ Em hôn tặng 14 2 2019 ĐẠTTRẦN

VALENTINE 2019
Giao duyên nắng hớn hở.
Rạng rỡ hò hẹn mây.
Xuân e ấp thơ ngây.
Dâng đầy tràn khao khát.
Tình si gió bát ngát.
Dào dạt vuốt ve sương.
Rạo rực hồng tỏa hương.
Vấn vương ong tìm tới.
Đắm say bướm vời vợi.
Phơi phới đuổi tìm nhau.
Xuyến xao đào khoe màu .
Bên nhau ôm mai mận.
Trắng trong bưởi thờ thẫn.
Ngơ ngẩn hương đợi chờ.
Valentin Anh mơ.
Bất ngờ Em hôn tặng.
14/2/2019
ĐẠTTRẦN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *