#trungran rủ chơi bi lắc, cô thì đã chả biết chơi, Trứng rán toàn biểu diễn “cú đá mê ga lốc xoáy” làm bóng bay bắn…

#trungran rủ chơi bi lắc, cô thì đã chả biết chơi, Trứng rán toàn biểu diễn “cú đá mê ga lốc xoáy” làm bóng bay bắn ra khỏi bàn, còn làm cô sợ chết khiếp.
Thế mà làm sao đó, cô cứ phát bóng từ gôn vào thẳng gôn của Trứng rán tận 4 phát liền, lại còn tự đá vào gôn của mình 1 phát. Trứng rán khen “cô chơi giỏi mà”, còn mấy cú lốc xoáy của Trứng rán chẳng ăn đc quả gì cả.
Trứng rán còn khen “đội của cô mạnh quá” làm cô hơi ngại :3

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *