Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16 9

Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16/9 .( Nội dung đôi 1400)
? Bốc thăm 18h thứ 4 ngày 12/9 tại sân CLB họ Lê G2 trung tự. Xin mời các vđv có tg qua sân giao lưu và bốc thăm giải.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BTC
1. Anh . Lê Minh Hùng :0903424022
2. A Lê Thọ : 0988681977
3. Lê Hoàng Giang( giang phái ): 0946523333
4.Ngân Lê . 0977808878
Vinh danh Nhà tài trợ
1. ANH LÊ VĂN HÀ
2. ANH TUẤN BÉO
3. ANH THỌ LÊ
4. ANH GIANG PHÁI
5. ANH LÊ HOÀI NAM
6. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC (TOLIHA-ELEARNING)
7. ANH THANH (BIA HOÀNG ĐẠT)
8. ANH THỨC CÒ
9. ANH TỐNG DƯƠNG
10. A QUYỀN HÀ ĐÔNG SPORT
11. ANH CƯỜNG BK
12. ANH NGỌC VÔ THƯỜNG
13. CHỊ LÊ THU HÀ
14. ANH ĐỨC DÊ
. DANH SÁCH CÁC VĐV ĐĂNG KÝ (liên tục cập nhật):

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16 9

Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16/9 .( Nội dung đôi 1400)
? Bốc thăm 18h thứ 4 ngày 12/9 tại sân CLB họ Lê G2 trung tự. Xin mời các vđv có tg qua sân giao lưu và bốc thăm giải.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BTC
1. Anh . Lê Minh Hùng :0903424022
2. A Lê Thọ : 0988681977
3. Lê Hoàng Giang( giang phái ): 0946523333
4.Ngân Lê . 0977808878
Vinh danh Nhà tài trợ
1. ANH LÊ VĂN HÀ
2. ANH TUẤN BÉO
3. ANH THỌ LÊ
4. ANH GIANG PHÁI
5. ANH LÊ HOÀI NAM
6. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC (TOLIHA-ELEARNING)
7. ANH THANH (BIA HOÀNG ĐẠT)
8. ANH THỨC CÒ
9. ANH TỐNG DƯƠNG
10. A QUYỀN HÀ ĐÔNG SPORT
11. ANH CƯỜNG BK
12. ANH NGỌC VÔ THƯỜNG
13. CHỊ LÊ THU HÀ
14. ANH ĐỨC DÊ
. DANH SÁCH CÁC VĐV ĐĂNG KÝ (liên tục cập nhật):

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16 9

Thông báo giải CLB HỌ LÊ MIỀN BẮC chủ nhật ngày 16/9 .( Nội dung đôi 1400)
? Bốc thăm 18h thứ 4 ngày 12/9 tại sân CLB họ Lê G2 trung tự. Xin mời các vđv có tg qua sân giao lưu và bốc thăm giải.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BTC
1. Anh . Lê Minh Hùng :0903424022
2. A Lê Thọ : 0988681977
3. Lê Hoàng Giang( giang phái ): 0946523333
4.Ngân Lê . 0977808878
Vinh danh Nhà tài trợ
1. ANH LÊ VĂN HÀ
2. ANH TUẤN BÉO
3. ANH THỌ LÊ
4. ANH GIANG PHÁI
5. ANH LÊ HOÀI NAM
6. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC (TOLIHA-ELEARNING)
7. ANH THANH (BIA HOÀNG ĐẠT)
8. ANH THỨC CÒ
9. ANH TỐNG DƯƠNG
10. A QUYỀN HÀ ĐÔNG SPORT
11. ANH CƯỜNG BK
12. ANH NGỌC VÔ THƯỜNG
13. CHỊ LÊ THU HÀ
14. ANH ĐỨC DÊ
. DANH SÁCH CÁC VĐV ĐĂNG KÝ (liên tục cập nhật):

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *