SAO CÒN SẦU XƯA phù vân trắng chán chê chưa sao còn cứ mãi chẳng chừa đời em chẳng chừa lại chút hom hem nhựa nuôi cây ước mơ thèm có anh

SAO CÒN SẦU XƯA… .
phù vân trắng chán chê chưa
sao còn cứ mãi
chẳng
chừa đời em
chẳng chừa lại chút hom hem
nhựa nuôi cây ước mơ thèm có anh
**
nuôi cho bằng hết lòng xanh
ước mơ em trổ mong manh lá hồng
sao còn cứ mãi
phiêu
bồng
anh bờ tây gió thơm nồng chia xa
**
anh bờ tây buốt mù sa
lạnh về dỗ bến em à ơi trăng
sao còn cứ mãi
buồn
giăng
chi vào đêm đã khóe nằng nặng sương
**
đêm vào em mị uyên ương
tay anh hong đốt hoang đường tình nhân
bên trời giọt rụng đầy sân
sao còn cứ mãi
lệ
trần gian đau
**
sao còn cứ mãi
mộng
nhau
ngón anh gầy vẽ lên màu em phai
khói tàn bóng đổ chờ ai
đợi ai mà thống khổ hai đứa vừa
**
em phù vân nhé
anh
ừa
sao nghìn năm mãi sầu xưa cứ còn… .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *