(Nhìn hình chế thơ), TRÓT DẠI, Vợ ơi xin lỗi vợ nha, Chồng đây trót dại nên là khổ ghê!, Gái già…

(Nhìn hình chế thơ)
TRÓT DẠI
Vợ ơi xin lỗi vợ nha
Chồng đây trót dại nên là khổ ghê!
Gái già chồng cũng không chê
Vì muốn khám phá chẳng hề nghĩ suy…
Chán cơm thèm phở ấy thì
Ăn rồi mới biết không gì hơn em!
Vợ ơi vợ thử nghĩ xem
Người ta thường nói ăn nem tuyệt vời.
Của lạ bằng tạ cá tươi
Chính vì như thế nên tôi thử mà.
Tôi đây xin hứa rằng là
Thử cho nó biết chứ mà không ham.
Những việc mà tôi đã làm
Tôi đây xin hứa cam đoan với bà
Xin bà đừng có rầy la
Xấu tôi thì cũng hổ bà phải không!?
Từ nay tôi sẽ chuộc công
Bởi vì tôi thấy nó không hơn bà.
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Ao lạ tắm nó chập chờn
Không được thoải mái vì hồn lên mây.
Bà bắt được tôi ở đây
Xin bà tha thứ tôi đây xin chừa!
Xin bà đừng có làm bừa
Nhà tan cửa nát chẳng ngừa được đâu.
Tình chồng nghĩa vợ trước sau
Mong bà bớt giận mau mau làm lành.
Về nhà cơm dẻo ngon canh
Từ nay tôi sẽ ẩn danh thật mà.
Nếu vợ mà chịu buông tha
Trong êm ngoài ấm vậy là tôi vui.
Tôi đã trót dại biết rồi
Quyết tâm sửa chữa ấy thời vợ nha.
Tôi không xa ngã quá đà
Vợ hãy tin tưởng mà tha tôi mừng…
Nếu tôi tái phạm cứ trừng
Trị tội xác đáng bà tung cú đòn.
Tôi hứa còn vợ và con
Tôi phải trách nhiệm làm tròn mới yên…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *