MU 2 1 TOT hoặc hoà 1 1 Lần đầu tiên khả năng cho số của C3 bét nhè thế này vì lỡ đặt cược vào Mourinho trong trận sống mái mang tính qđ đối với chiếc ghế của him tại Old Trafford

MU 2-1 TOT (hoặc hoà 1:1): Lần đầu tiên khả năng “cho số” của C3 bét nhè thế này vì lỡ đặt cược vào Mourinho trong trận sống mái mang tính qđ đối với chiếc ghế của him tại Old Trafford.
Mà Lucas đá thông minh bao nhiêu thì Lukaku ngược lại bấy nhiêu nhỉ.
MU mà sml thì Mourinho dml thoy.
(Chú thích thêm mất công người đọc suy đoán mệt ?
#sml = sấp mặt luôn
#dml = duyên mình lỡ)

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *