MONG ANH YÊN GIẤC AN LÀNH Chút tình thành kính phân ưu gửi đến gia đình vợ và hai con của Trọng Tài DƯƠNG NGỌC TÂN đã đột quỵ trong lúc KIỂM TRA THỂ LỰC và hy sinh trong bệnh viện

MONG ANH YÊN GIẤC AN LÀNH…
Chút tình thành kính phân ưu gửi đến gia đình vợ và hai con của Trọng Tài DƯƠNG NGỌC TÂN đã đột quỵ trong lúc KIỂM TRA THỂ LỰC và hy sinh trong bệnh viện. Anh em CĐV BĐVN hãy giúp gia đình trọng tài TÂN một tay. Cám ơn anh Dung Mui.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *