Glee Việt Nam – cách mạng công nghiệp show biz 4

Glee Việt Nam – cách mạng công nghiệp show biz 4.0?
Bước tiến mới trong ngành show biz khi đại gia công nghệ “seed fund” cho show truyền hình. Nếu bạn muốn xem Glee, bạn nhớ hóng trên FPT Play!!!
Nhà báo hỏi: Ơ xem Glee Việt Nam miễn phí trên FPT Play thì làm sao kiếm tiền?
Mình nghĩ: Lo nhà giàu thiếu tiền. Có người Việt Nam nào trả tiền đọc báo online mà chị nhận lương hàng tháng + thưởng cuối năm đều?
#TạmBiệtSàiGònHoaLệ #HẹnGặpLại #XinChàoĐàNẵngMếnYêu

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *