Gần Rằm tháng Tám, nghĩ đến việc mua ô tô

Gần Rằm tháng Tám, nghĩ đến việc mua ô tô. Nghĩ mãi nghĩ mãi xem nên mua loại xe nào, màu gì, bao nhiêu tiền, chức năng kỹ thuật ntn.
Nhưng hôm qua thì đã dẹp bỏ cơn băn khoăn này vì Khoai rán đã có một đàn đông như lợn con rồi, mua thêm thì thừa mất 🙁
Kể cũng lạ, hồi xưa #trungran chỉ chơi xe to. Giờ #khoairan toàn xài xe bé tin hin. Mà đây mới chỉ là một ít tí tẹo của chàng thôi đấy.
Mà không mua xe thì mua gì bây giờ.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *