Chuẩn bị cho những đơn hàng cam và mứt cam của các bạn ấy

Chuẩn bị cho những đơn hàng cam và mứt cam của các bạn ấy.
Cô, chú, anh, chị muốn sử dụng cam ngon, an toàn, mứt vỏ cam, trà cam… thì đặt hàng nhanh nhé kẻo tết rồi vận chuyển khó khăn ạ.
Giá các sản phẩm vẫn vậy:
1. Mứt vỏ cam Vinh Kỳ Yến: 75.000đ/hộp 150gr
2 Mứt múi cam Vinh Kỳ Yến: 85.000đ/hộp100g
3 Mứt chanh đào Sinh thái: 75.000đ/hộp 150gr
4 Trà cam sả Sinh thái: 65.000đ/hộp 20 túi lọc
5 Trà cam lạc tiên Sinh thái: 65.000đ/hộp 20TL
6. Bánh cookie cam Vinh Kỳ Yến: 70.000đ/100g
7. Trà cam sả ST (hộp dài): 85.000đ/24 túi lọc
8. Trà cam lạc tiên ST (hộp dài): 85.000đ/24 TL
9. Bánh cookie CVKY (hộp dài): 120.000đ/hộp 15 túi x 10g
10. Hộp quà tặng nhỏ: 80.000đ (đựng được 4 hộp vuông hoặc 2 hộp dài)
11. Hộp quà tặng lớn: 100.000đ (đựng được 6 hộp vuông hoặ 3 hộp dài)
12. Cam Vinh Kỳ Yến: 65.000 đ/ kg
Trân trọng!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *