CHỜ GIAO THỪA Chờ giao thừa nghĩ vơ nghĩ vẩn Sao nhiều người cầu khẩn sống lâu

CHỜ GIAO THỪA.
Chờ giao thừa nghĩ vơ nghĩ vẩn
Sao nhiều người cầu khẩn sống lâu?
Trăm lo ngàn tính vạn rầu
Thọ yểu họa phúc biết đâu mê lộ.
Mỗi tết đến tuổi tăng thêm số
Sống càng lâu vui khổ càng thêm
Vai còng xương vẫn chưa mềm
Trời cho thêm tuổi cứ thêm ngại gì.
Đời bể khổ cớ chi thích thọ?
Chuyện tức cười nói nhỏ mình nghe
Chết non lắm kẻ tò vè
Thiếu Phước hưởng khổ lời ve tiếng ruồi.
Ôi ! Cái lưỡi ngược xuôi khéo uốn
Người lắm điều ý cuộn khó ngăn
Trói mình trăm sợi xích thằng
Mở miệng than khổ siêng năng nguyện cầu.
Sống tự tại mau lâu cũng được
Áo tử sinh không trước thì sau
Khổ vui chẳng nệ nghèo giàu
Hai đầu quang gánh đời trao đi đường.
Gánh dù nặng gió sương vùi dập
Bến còn xa chậm gấp lợi chi
Khổ vui ý niệm lạ kỳ
Thọ yểu càng ngẫm càng suy tức cười.
TỊNH HUYỀN.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *