CHỈ LÀ

CHỈ LÀ…
Chỉ là cách mặt xa tay
Mà sao có kẻ đêm ngày thở than
Chỉ là chút gió đông tàn
Mà sao cái rét miên man cõi lòng
Chỉ là nước ngọt trên sông
Mà sao trải mượt xanh đồng lúa ngô
Chỉ là một thoáng Tây Hồ
Mà sao Hà Nội lên thơ hữu tình
Chỉ là một lọ gốm xinh
Mà sao nước bạn tôn vinh Bát Tràng
Chỉ là hạ úa thu sang
Mà sao nắng nhạt lá vàng điểm cây
Chỉ là đẹp ý Me Thầy
Mà sao kết hợp đó đây một nhà
Chỉ là một thoáng ngẩn ngơ
Mà sao lại có bài thơ “Chỉ Là”
_Lưu Ảnh_

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *