CHÉN RƯỢU TIỄN ĐƯA Chén rượu nàng đưa tiễn biệt chàng

CHÉN RƯỢU TIỄN ĐƯA
Chén rượu nàng đưa tiễn biệt chàng
Nghe chừng cháy bỏng cả trần gian
Chim ngừng giọng hót hoa hờn rũ
Ảo não lòng đây lệ đẫm tràn.

Lặng lẽ quay đầu trông chán ngán
Không nhìn đối diện xót tâm can
Rồi đây những buổi trời đông lạnh
Có kẻ nhiều đêm vọng tưởng chàng

Ôi tình cách biệt giấc mơ tan
Thuở chẳng rời nhau khắng khít đàn
Ước hẹn trăm năm giờ gãy gánh
Bây giờ rẽ lối tủi đường ngang

Năm chờ tháng ngóng hình tiều tụy
Để kẻ thuyền quyên dáng lụi tàn
Sẽ biết trầm thăng còn dạt mãi
Niềm hy vọng ấy vẫn miên man

Hạnh phúc mong manh ước mộng vàng
Về bên chốn cũ sống thênh thang
Môi kề má ấp tình phu phụ
Vĩnh cửu ngồi ôn chuyện phủ phàng.
Hữu Bình 14/10/2018 (1202)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *