bắt đầu chính thức tập chung vào thực hiện kế hoạch phát triển Đắc Ngọc Group một cách nghiêm túc

…bắt đầu chính thức tập chung vào thực hiện kế hoạch phát triển Đắc Ngọc Group một cách nghiêm túc.
Những năm qua mải chơi làm ăn nhố nhăng, lớt phớt chẳng đâu vào đâu. Và giờ chỉ cho phép bản thân thêm 1 năm nữa để đưa “nó” lên vị trí top đầu của Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông. Nếu không thể sẽ đóng cửa, xin việc và đi làm thuê.
P/s: có con Tê Giác làm chứng. Xin thề!
See Translation

2 Comments

Leave a Reply to Lê Trần Đắc Ngọc Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *