Month: May 2020

Ca nh Xuyê n Xao Quang Nguyễn Xuân Đâ t co i hoa că n ca nh xuyê n xao Do ng thơ bê n đu c chư a tran tra o Thê m loang nă ng to a Ho a muôn chư Ngo uyê n mây xo a To a va n sao Ba o lă ng tiêu điê u ti nh nư kiê t

Cảnh Xuyến Xao Quang Nguyễn Xuân Đất cõi hoa cằn cảnh xuyến xao Dòng thơ bến đục chứa tran trào Thềm loang nắng tỏa Hòa muôn chữ Ngõ uyển mây xòa Tỏa vạn sao Bảo lặng tiêu điều tình nữ kiệt Trăng mờ bởn cợt trí anh hòa Trời muôn ngũ sắc quần long hội

Lâu lắm rồi mới lại về bảng mắt nàyyy

Lâu lắm rồi mới lại về bảng mắt nàyyy ❤️BH Cosmetics Blushed Neutrals Bảng này được coi là phiên bản trước của bảng Nouveau hot hit chị em yêu thích. Một bảng gồm 26 ô màu trong đó có 5 ô màu má và 21 ô màu mắt. Tone chủ đạo là trung tính, sễ

Dear khách iu Mọi ng đã nhận đc sản phẩm bên em chưa

Dear khách iu, Mọi ng đã nhận đc sản phẩm bên em chưa? #MyNhon hoặc #Hera. Nếu đã nhận rồi c hãy chụp hình với sản phẩm và up fb kèm hasktag #phunulamonquavogia #miss_hera #miss_mynhon ⁃ Có thể tag thêm người vào ở cmt để kiu gọi like và share. Bài viết nào có lượt