Đặng Văn Lâm và cuộc hành trình khó tin từ một cậu bé bị quên lãng trở thành thủ môn số 1 tuyển Việt Nam

Đặng Văn Lâm và cuộc hành trình khó tin từ một cậu bé bị quên lãng trở thành thủ môn số 1 tuyển Việt Nam
Nghĩ lại, tôi không biết vì sao bản thân có thể sống nổi với mức lương chỉ 200 USD/tháng. Mức sống của tôi thậm chí còn thấp hơn cả một người Việt Nam bình thường. Tôi biết trình độ bản thân hoàn toàn có thể chơi tốt tại Việt Nam. Nhưng có lẽ khi ấy, tôi thiếu đi một chút may mắn.
Rồi sau, cha đã gọi cho tôi. Ông ấy gần như bật khóc và yêu cầu tôi trở về. Ông ấy bảo rằng với số tiền ấy thà về Nga làm bảo vệ còn hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *